Categoriearchief: Algemeen

Lief en Leed

Onze kracht als Geneeskundige Dienst der Zeemacht komt voort uit saamhorigheid; militair, burger, actief en postactief, wij horen bij elkaar. Saamhorigheid betekent ook solidariteit en verbondenheid, elkaar vasthouden, troosten, gelukwensen en aanmoedigen als het nodig is. Soms ontsnapt een dergelijk moment aan de aandacht, maar heb jij het wel opgemerkt. Jij kunt dan het verschil maken. Je mag er ook aandacht voor vragen. Voor jezelf en anderen. Als bestuur zullen we dan, eventueel samen met jou, passend reageren of een hand uitsteken. Dit kan een telefoontje, kaartje of bloemetje zijn of misschien gaan onze ‘support officers’ langs.

Hiervoor hebben wij een commissie in het leven geroepen met een mailbox: via het formulier kun je een bericht met een eventuele bijlage sturen.

Kijk naar elkaar om en zorg voor elkaar!

Waarom krijg ik geen post (meer)?

Ik ben verhuisd en krijg geen post meer van de stichting. En dat terwijl ik mijn nieuwe adres bij Defensie heb doorgegeven!

De stichting krijgt geen adresgegevens van Defensie, dus ook geen wijzigingen. Zie hier hoe te handelen.

Adressenbestand & donateurschap

Het kan zijn dat u (nog) niet in het adressenbestand van de Stichting Dokter G.F. Pop bent opgenomen, en dat u derhalve ook geen post, uitnodigingen, etc. ontvangt. (Wij krijgen uw adreswijziging niet automatisch door).

Indien u hier wel prijs op stelt en u bent werkzaam (geweest) als officier binnen de Geneeskundige Dienst der Zeemacht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting. U kunt dit doen door het verzenden van een emailbericht of een gewone brief per post aan het onderstaande adres. U zult dan in het bestand worden opgenomen en daarmee ook in de distributie van mailings, uitnodigingen en aankondigingen van activiteiten (vaardagen, reunies, lustra etc.)

Hieraan zitten geen kosten verbonden, doch vrijwillige donaties aan de stichting zijn altijd welkom. Via uw eventuele donaties wordt het organiseren van alle Pop-activiteiten mede mogelijk gemaakt. Jaarlijks worden acceptgiro’s verzonden naar de ons bekende adressen. Mocht u geen acceptgiro hebben ontvangen, neemt u dan even kontakt met ons op.

Tot slot, indien u andere zaken wilt melden, uw commentaar wilt geven en/of vragen heeft, kunt u tevens bij hetzelfde adres terecht.

Adres:
St. Dokter G.F. Pop
p/a GPZ secretariaat, geb. Dwergstern
Postbus 10.000
1780CA Den Helder
Mail de ‘secretaris’ via dit formulier