Lief en Leed

Onze kracht als Geneeskundige Dienst der Zeemacht komt voort uit saamhorigheid; militair, burger, actief en postactief, wij horen bij elkaar. Saamhorigheid betekent ook solidariteit en verbondenheid, elkaar vasthouden, troosten, gelukwensen en aanmoedigen als het nodig is. Soms ontsnapt een dergelijk moment aan de aandacht, maar heb jij het wel opgemerkt. Jij kunt dan het verschil maken. Je mag er ook aandacht voor vragen. Voor jezelf en anderen. Als bestuur zullen we dan, eventueel samen met jou, passend reageren of een hand uitsteken. Dit kan een telefoontje, kaartje of bloemetje zijn of misschien gaan onze ‘support officers’ langs.

Hiervoor hebben wij een commissie in het leven geroepen met een mailbox: via het formulier kun je een bericht met een eventuele bijlage sturen.

Kijk naar elkaar om en zorg voor elkaar!

Penningmeesterschap overgedragen

Op 23 januari heeft Nico van Roden na een kwart eeuw het penningmeesterschap van de Stichting overgdragen. Het is nu in de kundige handen van Rick Ravensburg. De Stichting is Nico enorm dankbaar voor het jarenlange stipte uitvoeren van het financiële beleid en het overige bestuurswerk dat hij voortbracht. Er zal op gepaste wijze afscheid genomen worden!

Wapenschild Geneeskundige dienst Koninklijke marine

Het wapenschild van de Geneeskundige dienst van de Koninklijke marine is nu te koop voor slechts € 29,00 (incl. verzendkosten). Stuur en email aan: penningmeester@dokterpop.nl met naam en adres waarheen de bestelling moet worden verzonden en stort het bedrag op rekeningnummer NL29 INGB 0007 5327 12 t.n.v. stichting dokter G.F. Pop o.v.v. wapenschild GNK-dienst KM.

Geslaagd Mini Symposium dokter G.F. Pop

Vrijdag 11 november ’22 vond in hotel Mooi Veluwe in Putten het Mini Symposium dokter G.F. Pop plaats. De vicevoorzitter LTZ 1(AR) Pieter Dijk van de stichting dokter G.F. Pop heette de aanwezigen hartelijk welkom en introduceerde de dagvoorzitter LTZ 1(AR) Thijs Wingelaar, die zelf later in het volle programma ook een presentatie zou verzorgen. KLTZ(AR) Gerda Starken, Hoofd Geneeskundige Zorg Koninklijke Marine sprak over de specifieke problemen waarmee vrouwen in de krijgsmacht te maken kunnen krijgen.

Majoor apotheker dr. Debbie Knotnerus, apotheker Defensie Farmaceutische Dienst, prak over het gebruik van psychotrope middelen na trauma.Psychotrauma en PTSS nemen jammer genoeg een belangrijke plaats in binnen de militaire gezondheidszorg. Er zijn diverse succesvolle en minder succesvolle behandeling.

De volgende spreker, drs Stan Aldenhoven, chief information officer Defensie Gezondheidszorg Organisatie, verzorgde een interessante lezing over de automatisering in de militaire gezondheidszorg.

Na de pauze besprak de, pas gepromoveerde, LTZ2OC(AR) KMR dr. Cornelis de Pijper hoe onze militairen met preventiemaatregelen beschermd kunnen worden tegen (uitheemse) infectieziekten. Het vaccinatieschema tegen een oude vijand, hondsdolheid (Rabiës), is onder de loep genomen. Uitgebreid onderzoek binnen onze krijgsmacht heeft geleid tot een nieuw, korter, schema.

KLTZ(TA) Nanda van Klink, chef staf Defensie Tandheelkundige Dienst Was de volgende spreker met als onderwerp “De mond is de spiegel van de gezondheid” Hierbij werd o.a. ingegaan op de omstandigheden waarin militairen hun gebitshygiëne kunnen verzorgen en over de verschillen in de status van de gebitten tussen vrouwen en mannen.

De dagvoorzitter, LTZ1(AR) dr. Thijs Wingelaar, AIOS Bedrijfsgeneeskunde, besprak de medische begeleiding tijdens extreme inspanning. Sergeant der Mariniers Robert Imthorn had 25 uur lang met een rugzakbepakking van 45 kilo afwisselend hardgelopen en gemarcheerd. Dat werpt de vraag op: Hoe zorg je voor verantwoord verbeteren van de performance en welke middelen staan je hiervoor ter beschikking?

De laatste presentatie werd verzorgd door LTZ2OC(SD) William Spinhoven, MSc en SGTMARNALG Peter Valentijn van het Fieldlab Korps Mariniers. Met state of the art wearables en sensoren monitort het Fieldlab de fysieke prestaties van mariniers. Het doel daarvan is om de belasting en belastbaarheid beter met elkaar in evenwicht en geeft inzicht voor de toekomst en trainingsprogramma’s. Daarnaast worden hulpmiddelen praktisch getest om het lichaam te ontlasten bij zware en langdurige inspanning. Aan het einde van het symposium was er ruimte voor vragen en discussie waarvan goed gebruik werd gemaakt.

Dagvoorzitter LTZ 1(AR) dr. Thijs Wingelaar bedankte alle sprekers en overhandigde hun de traditionele kruik scheepsjenever. Als blijk van dank en waardering voor de goede en humoristische wijze waarop hij het symposium heeft voorgezeten overhandigde de vicevoorzitter van de stichting dokter G.F. Pop, LTZ1(AR) Pieter Dijk ook hem een kruik echte scheepsjenever. Hierna werd nog gezellig informeel nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Pieter Dijk nieuwe vicevoorzitter

Op 14 september heeft de Stichting LTZ1 (AR) Pieter Dijk verwelkomd als vicevoorzitter. Pieter heeft uitgebreide operationele ervaring en is momenteel werkzaam op het DGOTC bij het trainingscentrum. Vanuit het verleden brengt hij ook bestuurlijke ervaring mee. De overige bestuursleden zijn erg blij met de versterking van het team met deze enthousiaste collega. De exacte rolverdeling zal binnenkort bepaald worden. En een passende foto zal ook op termijn aan de site worden toegevoegd.

Bert de Hosson benoemd als honorair officier

Het bestuur van de Stichting heeft op 14 september afscheid genomen van Bert de Hosson als bestuurslid. Sinds 1999 is Bert werkzaam geweest voor de Geneeskundige Dienst der Zeemacht en sinds 2004 is hij bestuurslid geweest van onze Stichting. Bert heeft zich ingezet voor de saamhorigheid binnen de doelgroep van de Stichting en het bestuur. In het bijzonder is hij betrokken geweest bij de Postactieven bijeenkomsten, het partnerprogramma tijdens het middagsymposium en de Dies-viering. De benoeming vond plaats onder het toeziend oog van de Honorairen Kouwenberg en Neuteboom bij zijn afscheidsdiner. Hij ontving de bijbehorende oorkonde uit handen van de huidige voorzitter.

Uw donatie al overgemaakt?

Het Dokter Pop-jaar is afgelopen juli na de Corona-pauze goed begonnen met de traditionele roeiwedstrijd en het jaardiner. Natuurlijk staat 11 november al in uw agenda voor het symposium en mogen wij u daar weer begroeten.
De Stichting kan echter geen activiteiten organiseren zonder uw financiële steun. Op onze oproep tot een eventuele donatie begin dit jaar heeft nog niet iedereen gereageerd. Zoals altijd bepaalt u de hoogte van de donatie natuurlijk geheel zelf. Wij hopen dat u het richtbedrag van  € 25,00 alsnog aan de Stichting wilt overmaken (NL 29 INGB 0007 5327 12). Het kan natuurlijk zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt of dat u een andere reden heeft gehad om niet te reageren.
Om het adressenbestand levend te houden, hierbij het verzoek om in ieder geval te reageren. Dat kan het liefst per e-mail: penningmeester@dokterpop.nl of bij het secretariaat.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Op Pop!

Nieuwe voorzitter

Aan het einde van het jaardiner, dat door omstandigheden bij Land’s End werd gehouden, legde na ongeveer 10 jaar Remco Blom het voorzitterschap neer. Hij droeg het over aan Ernst-Paul van Etten die de vicevoorzitter was. Er loopt een procedure om de vacatures in het bestuur op de vullen.

Post-actieven dag erg succesvol

Woensdag 29 juni jl. heeft een groep post actieven in de historische marinestad Hellevoetsluis een bezoek gebracht aan het cultuurhistorisch maritiem erfgoed AMS 60 Bernisse. Het is, voor zover bekend, de enige mijnenveger in West-Europa van de AMS 60 klasse die nog in de vaart is.
Aan boord werden de gasten hartelijk ontvangen door de voorzitter Gerrit van Elst en zijn collega’s van de stichting tot behoud van de AMS BERNISSE. Op enthousiaste wijze vertelde Van Elst over de geschiedenis van het schip en op welke wijze deze nu, door uitsluitend vrijwilligers, in stand wordt gehouden.

Hierna bracht de vicevoorzitter van de stichting dokter G.F. Pop, KTZ (AR) E.P. van Etten de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken van de geneeskundige dienst van de Koninklijke Marine. Na een rondleiding door het schip werd genoten van een uitstekende “blauwe hap” met zorg en kunde bereid door een echte ouderwetse marine kok!
Helaas bleek het geplande bezoek aan het voormalig ramtorenschip De Buffel, eveneens een uniek stuk maritiem cultureel varend erfgoed, geen doorgang kon vinden vanwege filmopnames. Hiervoor in de plaats stond een bezoek aan het voormalig lichtschip Noord Hinder.

Tenslotte werd koers gezet naar een gezellig terras waar, onder het genot van een drankje en een lekker hapje, nog even gezellig nagepraat werd voordat de thuisreis weer aanvaardt werd.

Foto’s: A.J. Peeters