Overlijden KTZAR bd Aart den Dikken

Op 15 maart is de KTZAR bd Den Dikken overleden op 90-jarige leeftijd. Collega Den Dikken was anesthesioloog in het Marinehospitaal te Overveen. In zijn werkzame leven bij de Koninklijke Marine heeft hij o.a. meerdere ziekenverplegers opgeleid tot anesthesieassistent; hij wordt herinnerd om zijn vriendelijkheid en professionaliteit. De gedachten gaan uit naar zijn naasten, wij wensen hen veel sterkte met het verlies.

Op 21 maart zal om 13.00 de afscheidsdienst plaatsvinden in de Dorpskerk in Santpoort, Burg. Enschedelaan 67 te Santpoort-Noord. Nadien vindt de condoleance plaats in Restaurant Boschbeek, Wüstelaan 75 te Santpoort-Zuid.

Correspondentie: Spaarnberglaan 24, 2071 AD Santpoort-Noord

Website verhuisd

foto: Defensie

De website van Dokter Pop is verhuisd. Als het goed is, is daar niets van te merken en is de email (als het goed is) naadloos overgegaan naar de nieuwe provider. Mocht er  toch een mail zijn waarop niet gereageerd is, stuur die dan opnieuw!

Adressenbestand & donateurschap

Het kan zijn dat u (nog) niet in het adressenbestand van de Stichting Dokter G.F. Pop bent opgenomen, en dat u derhalve ook geen post, uitnodigingen, etc. ontvangt. (Wij krijgen uw adreswijziging niet automatisch door).

Indien u hier wel prijs op stelt en u bent werkzaam (geweest) als officier binnen de Geneeskundige Dienst der Zeemacht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting. U kunt dit doen door het verzenden van een emailbericht of een gewone brief per post aan het onderstaande adres. U zult dan in het bestand worden opgenomen en daarmee ook in de distributie van mailings, uitnodigingen en aankondigingen van activiteiten (vaardagen, reunies, lustra etc.)

Hieraan zitten geen kosten verbonden, doch vrijwillige donaties aan de stichting zijn altijd welkom. Via uw eventuele donaties wordt het organiseren van alle Pop-activiteiten mede mogelijk gemaakt. Jaarlijks worden acceptgiro’s verzonden naar de ons bekende adressen. Mocht u geen acceptgiro hebben ontvangen, neemt u dan even kontakt met ons op.

Tot slot, indien u andere zaken wilt melden, uw commentaar wilt geven en/of vragen heeft, kunt u tevens bij hetzelfde adres terecht.

Adres:

Stichting Dokter G.F. Pop
t.a.v. Secretariaat
Postbus 211
1970 AE IJmuiden
Mail de ‘secretaris’ via dit formulier