Traktatie voor donateurs

Nu Defensie, in navolging van de civiele gezondheidzorg, de eerste vaccinaties heeft gezet, kunnen wij als bestuur weer voorzichtig hopen om jullie in 2021 weer te treffen!
Om te voorkomen dat de agenda’s alweer gevuld zijn, willen wij de komende data alvast reserveren. Het jaardiner staat gepland voor vrijdag 2 juli. Ook wanneer we niet fysiek bijeen kunnen komen, zal er digitaal een activiteit zijn.
Het Mini Symposium Dokter Pop (MSDP) zal op 26 november plaatsvinden.

Omdat de activiteiten vorig jaar geen doorgang hebben gevonden, is besloten om dit jaar geen donatiebrief te versturen. Eventueel gestorte donaties worden door de penningmeester uiteraard wel zeer gewaardeerd.

De dagen die wij plannen zijn zoals u weet altijd ter lering en samenhorigheid, maar ook de interne mens wordt nooit vergeten. Dat laatste willen we dan ook graag op afstand voorzetten, vandaar dat iedere donateur een lekkere traktatie zal ontvangen.

Iedereen succes met (het laatste stukje) van de Lock down en hopen u snel weer te kunnen begroeten!

Jaardiner – save the date

Eindelijk weer eens goed nieuws. Besmettingscijfers duiken naar beneden, het vaccineren is goed op gang gekomen en eindelijk mooi zomerweer.
Minstens net zo belangrijk; namens het bestuur heb ik de eer om u weer uit te nodigen voor een Dokter Pop activiteit.
Op 2 juli aanstaande zal het jaardiner plaatsvinden bij de Marineclub in Den Helder. Dit keer zal de dag niet starten met een sportieve activiteit. In plaats daarvan gaan we proberen uw grijze massa in beweging te krijgen met een pubquiz. Dit onder de bezielende leiding van onze eigen quizmasters: voorzitter van ons bestuur Remco Blom en H-GPZ Bart van den Heuvel.
Aangezien geen van onze activiteiten vorig jaar doorgang hebben kunnen vinden, is het jaardiner, bij uitzondering, ook opengesteld voor post-actieve collega’s.

Programma:
16:30u: Ontvangst Marineclub
z.s.m. start Pubquiz
18:30u: Aperitief aan de bar bij de Marineclub
19:00u: Aanvang diner

Uiteraard zullen de gehele dag, de dan geldende maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Helaas betekent dat ook direct dat er een beperking is op de hoeveelheid aanwezigen. Er is plek voor 50 man, deze plekken zullen gevuld worden op volgorde van aanmelding. Opgave geschiedt per e-mail aan penningmeester@dokterpop.nl.
Tenue overdag is vrij, het avondtenue is klein avondbaadje.
Eventuele dieetwensen kunnen bij bovenstaand mailadres kenbaar worden gemaakt. De traditionele bijdrage is, rekening houdend met het zware coronajaar, iets naar beneden bijgesteld en bedraagt 25 euro.
Gaarne de verschuldigde kosten voor 2 juli overmaken op IBAN
NL29INGB0007532712.

Een mooi cadeau!

Geef jezelf of een ander een leuk en passend cadeau!
Werk thuis of op je werk in stijl met de Dokter Pop muismat. Je werkplek is natuurlijk stijlvol ingericht, maar…. is pas compleet met een Dokter Pop muismat. Dit kleinood is nog in zeer beperkte oplage beschikbaar. Bestel er snel een voor het luttele bedrag van 6 euro (incl. verzendkosten) en maak uw collega’s (of buurman) stinkend jaloers!
Mail naar penningmeester@dokterpop.nl voor het bestellen van dit collectors item. 

Adressenbestand & donateurschap

Het kan zijn dat u (nog) niet in het adressenbestand van de Stichting Dokter G.F. Pop bent opgenomen, en dat u derhalve ook geen post, uitnodigingen, etc. ontvangt. (Wij krijgen uw adreswijziging niet automatisch door).

Indien u hier wel prijs op stelt en u bent werkzaam (geweest) als officier binnen de Geneeskundige Dienst der Zeemacht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting. U kunt dit doen door het verzenden van een emailbericht of een gewone brief per post aan het onderstaande adres. U zult dan in het bestand worden opgenomen en daarmee ook in de distributie van mailings, uitnodigingen en aankondigingen van activiteiten (vaardagen, reunies, lustra etc.)

Hieraan zitten geen kosten verbonden, doch vrijwillige donaties aan de stichting zijn altijd welkom. Via uw eventuele donaties wordt het organiseren van alle Pop-activiteiten mede mogelijk gemaakt. Jaarlijks worden acceptgiro’s verzonden naar de ons bekende adressen. Mocht u geen acceptgiro hebben ontvangen, neemt u dan even kontakt met ons op.

Tot slot, indien u andere zaken wilt melden, uw commentaar wilt geven en/of vragen heeft, kunt u tevens bij hetzelfde adres terecht.

Adres:

Stichting Dokter G.F. Pop
t.a.v. Secretariaat
Postbus 211
1970 AE IJmuiden
Mail de ‘secretaris’ via dit formulier