Officiersdassen, -strikken en -lavallière

Recent is bij het bestuur van Dokter Pop onder de aandacht gebracht dat de officiersdassen en strikken van de Geneeskundige Dienst der Zeemacht niet meer beschikbaar zijn.
Verbinding en herkenbaarheid van onze dienst is voor de stichting Dokter Pop erg belangrijk en deze dassen zijn daar van oudsher onderdeel van. Er is dan ook door het bestuur besloten om de dassen en strikken opnieuw te laten produceren bij de Haagse herenzaak Late Vogels 1882 (F.G. van den Heuvel). Daaraan gaan we de lavallière voor het damestenue toevoegen om het toch enigszins treurige exemplaar, dat door Defensie wordt verstrekt, te kunnen vervangen.