Lief en leed

De stichting Dokter G.F. Pop staat voor saamhorigheid onder officieren en gelijkgestelde burgers van de Geneeskundige Dienst der Zeemacht. Actief dienend en postactief. Saamhorigheid heeft vele betekenissen, onder anderen: eendracht, solidariteit en verbondenheid. Je bent er dus voor elkaar.

Weet u van een heuglijke of minder heuglijke gebeurtenis of situatie over een van de collega’s waar iets mee gedaan moet of kan worden? Breng dat onder de aandacht van het bestuur zodat er contact gelegd kan worden of simpelweg een kaartje gestuurd wordt namens ons allen.

Gebruik onderstaand formulier om dit te melden, probeer duidelijk aan te geven wat er speelt (bv. geboorte, trouwen, ziekte, overlijden, …), om wie het gaat en voeg eventueel een relevant bestand toe.

Wij komen er altijd op terug.

De Lief- en leedcommissie