Aanmelden mailing

Hier meld je je aan voor mailberichten van de Stichting. Mailberichten die verzonden worden, worden gedifferentieerd naar doelgrpoep (actief/postactief). De berichten zullen bestaan uit aankondigingen c.q. uitnodigingen voor activiteiten zoals het jaardiner of een postactieven activiteit.

Aanmelden voor de maillijst

Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer