Uw donatie al overgemaakt?

Het Dokter Pop-jaar is afgelopen juli na de Corona-pauze goed begonnen met de traditionele roeiwedstrijd en het jaardiner. Natuurlijk staat 11 november al in uw agenda voor het symposium en mogen wij u daar weer begroeten.
De Stichting kan echter geen activiteiten organiseren zonder uw financiële steun. Op onze oproep tot een eventuele donatie begin dit jaar heeft nog niet iedereen gereageerd. Zoals altijd bepaalt u de hoogte van de donatie natuurlijk geheel zelf. Wij hopen dat u het richtbedrag van  € 25,00 alsnog aan de Stichting wilt overmaken (NL 29 INGB 0007 5327 12). Het kan natuurlijk zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt of dat u een andere reden heeft gehad om niet te reageren.
Om het adressenbestand levend te houden, hierbij het verzoek om in ieder geval te reageren. Dat kan het liefst per e-mail: penningmeester@dokterpop.nl of bij het secretariaat.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Op Pop!