Auteursarchief: Rick Ravensburg

Wapenschild Geneeskundige dienst Koninklijke marine

Het wapenschild van de Geneeskundige dienst van de Koninklijke marine is nu te koop voor slechts € 29,00 (incl. verzendkosten). Stuur en email aan: penningmeester@dokterpop.nl met naam en adres waarheen de bestelling moet worden verzonden en stort het bedrag op rekeningnummer NL29 INGB 0007 5327 12 t.n.v. stichting dokter G.F. Pop o.v.v. wapenschild GNK-dienst KM.

Geslaagd Mini Symposium dokter G.F. Pop

Vrijdag 11 november ’22 vond in hotel Mooi Veluwe in Putten het Mini Symposium dokter G.F. Pop plaats. De vicevoorzitter LTZ 1(AR) Pieter Dijk van de stichting dokter G.F. Pop heette de aanwezigen hartelijk welkom en introduceerde de dagvoorzitter LTZ 1(AR) Thijs Wingelaar, die zelf later in het volle programma ook een presentatie zou verzorgen. KLTZ(AR) Gerda Starken, Hoofd Geneeskundige Zorg Koninklijke Marine sprak over de specifieke problemen waarmee vrouwen in de krijgsmacht te maken kunnen krijgen.

Majoor apotheker dr. Debbie Knotnerus, apotheker Defensie Farmaceutische Dienst, prak over het gebruik van psychotrope middelen na trauma.Psychotrauma en PTSS nemen jammer genoeg een belangrijke plaats in binnen de militaire gezondheidszorg. Er zijn diverse succesvolle en minder succesvolle behandeling.

De volgende spreker, drs Stan Aldenhoven, chief information officer Defensie Gezondheidszorg Organisatie, verzorgde een interessante lezing over de automatisering in de militaire gezondheidszorg.

Na de pauze besprak de, pas gepromoveerde, LTZ2OC(AR) KMR dr. Cornelis de Pijper hoe onze militairen met preventiemaatregelen beschermd kunnen worden tegen (uitheemse) infectieziekten. Het vaccinatieschema tegen een oude vijand, hondsdolheid (Rabiës), is onder de loep genomen. Uitgebreid onderzoek binnen onze krijgsmacht heeft geleid tot een nieuw, korter, schema.

KLTZ(TA) Nanda van Klink, chef staf Defensie Tandheelkundige Dienst Was de volgende spreker met als onderwerp “De mond is de spiegel van de gezondheid” Hierbij werd o.a. ingegaan op de omstandigheden waarin militairen hun gebitshygiëne kunnen verzorgen en over de verschillen in de status van de gebitten tussen vrouwen en mannen.

De dagvoorzitter, LTZ1(AR) dr. Thijs Wingelaar, AIOS Bedrijfsgeneeskunde, besprak de medische begeleiding tijdens extreme inspanning. Sergeant der Mariniers Robert Imthorn had 25 uur lang met een rugzakbepakking van 45 kilo afwisselend hardgelopen en gemarcheerd. Dat werpt de vraag op: Hoe zorg je voor verantwoord verbeteren van de performance en welke middelen staan je hiervoor ter beschikking?

De laatste presentatie werd verzorgd door LTZ2OC(SD) William Spinhoven, MSc en SGTMARNALG Peter Valentijn van het Fieldlab Korps Mariniers. Met state of the art wearables en sensoren monitort het Fieldlab de fysieke prestaties van mariniers. Het doel daarvan is om de belasting en belastbaarheid beter met elkaar in evenwicht en geeft inzicht voor de toekomst en trainingsprogramma’s. Daarnaast worden hulpmiddelen praktisch getest om het lichaam te ontlasten bij zware en langdurige inspanning. Aan het einde van het symposium was er ruimte voor vragen en discussie waarvan goed gebruik werd gemaakt.

Dagvoorzitter LTZ 1(AR) dr. Thijs Wingelaar bedankte alle sprekers en overhandigde hun de traditionele kruik scheepsjenever. Als blijk van dank en waardering voor de goede en humoristische wijze waarop hij het symposium heeft voorgezeten overhandigde de vicevoorzitter van de stichting dokter G.F. Pop, LTZ1(AR) Pieter Dijk ook hem een kruik echte scheepsjenever. Hierna werd nog gezellig informeel nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Uw donatie al overgemaakt?

Het Dokter Pop-jaar is afgelopen juli na de Corona-pauze goed begonnen met de traditionele roeiwedstrijd en het jaardiner. Natuurlijk staat 11 november al in uw agenda voor het symposium en mogen wij u daar weer begroeten.
De Stichting kan echter geen activiteiten organiseren zonder uw financiële steun. Op onze oproep tot een eventuele donatie begin dit jaar heeft nog niet iedereen gereageerd. Zoals altijd bepaalt u de hoogte van de donatie natuurlijk geheel zelf. Wij hopen dat u het richtbedrag van  € 25,00 alsnog aan de Stichting wilt overmaken (NL 29 INGB 0007 5327 12). Het kan natuurlijk zijn dat het aan uw aandacht is ontsnapt of dat u een andere reden heeft gehad om niet te reageren.
Om het adressenbestand levend te houden, hierbij het verzoek om in ieder geval te reageren. Dat kan het liefst per e-mail: penningmeester@dokterpop.nl of bij het secretariaat.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Op Pop!

Post-actieven dag erg succesvol

Woensdag 29 juni jl. heeft een groep post actieven in de historische marinestad Hellevoetsluis een bezoek gebracht aan het cultuurhistorisch maritiem erfgoed AMS 60 Bernisse. Het is, voor zover bekend, de enige mijnenveger in West-Europa van de AMS 60 klasse die nog in de vaart is.
Aan boord werden de gasten hartelijk ontvangen door de voorzitter Gerrit van Elst en zijn collega’s van de stichting tot behoud van de AMS BERNISSE. Op enthousiaste wijze vertelde Van Elst over de geschiedenis van het schip en op welke wijze deze nu, door uitsluitend vrijwilligers, in stand wordt gehouden.

Hierna bracht de vicevoorzitter van de stichting dokter G.F. Pop, KTZ (AR) E.P. van Etten de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken van de geneeskundige dienst van de Koninklijke Marine. Na een rondleiding door het schip werd genoten van een uitstekende “blauwe hap” met zorg en kunde bereid door een echte ouderwetse marine kok!
Helaas bleek het geplande bezoek aan het voormalig ramtorenschip De Buffel, eveneens een uniek stuk maritiem cultureel varend erfgoed, geen doorgang kon vinden vanwege filmopnames. Hiervoor in de plaats stond een bezoek aan het voormalig lichtschip Noord Hinder.

Tenslotte werd koers gezet naar een gezellig terras waar, onder het genot van een drankje en een lekker hapje, nog even gezellig nagepraat werd voordat de thuisreis weer aanvaardt werd.

Foto’s: A.J. Peeters

Een mooi cadeau!

Geef jezelf of een ander een leuk en passend cadeau!
Werk thuis of op je werk in stijl met de Dokter Pop muismat. Je werkplek is natuurlijk stijlvol ingericht, maar…. is pas compleet met een Dokter Pop muismat. Dit kleinood is nog in zeer beperkte oplage beschikbaar. Bestel er snel een voor het luttele bedrag van 6 euro (incl. verzendkosten) en maak uw collega’s (of buurman) stinkend jaloers!
Mail naar penningmeester@dokterpop.nl voor het bestellen van dit collectors item.