Wapenschild Geneeskundige dienst Koninklijke marine

Het wapenschild van de Geneeskundige dienst van de Koninklijke marine is nu te koop voor slechts € 29,00 (incl. verzendkosten). Stuur en email aan: penningmeester@dokterpop.nl met naam en adres waarheen de bestelling moet worden verzonden en stort het bedrag op rekeningnummer NL29 INGB 0007 5327 12 t.n.v. stichting dokter G.F. Pop o.v.v. wapenschild GNK-dienst KM.