Geslaagd Mini Symposium dokter G.F. Pop

Vrijdag 11 november ’22 vond in hotel Mooi Veluwe in Putten het Mini Symposium dokter G.F. Pop plaats. De vicevoorzitter LTZ 1(AR) Pieter Dijk van de stichting dokter G.F. Pop heette de aanwezigen hartelijk welkom en introduceerde de dagvoorzitter LTZ 1(AR) Thijs Wingelaar, die zelf later in het volle programma ook een presentatie zou verzorgen. KLTZ(AR) Gerda Starken, Hoofd Geneeskundige Zorg Koninklijke Marine sprak over de specifieke problemen waarmee vrouwen in de krijgsmacht te maken kunnen krijgen.

Majoor apotheker dr. Debbie Knotnerus, apotheker Defensie Farmaceutische Dienst, prak over het gebruik van psychotrope middelen na trauma.Psychotrauma en PTSS nemen jammer genoeg een belangrijke plaats in binnen de militaire gezondheidszorg. Er zijn diverse succesvolle en minder succesvolle behandeling.

De volgende spreker, drs Stan Aldenhoven, chief information officer Defensie Gezondheidszorg Organisatie, verzorgde een interessante lezing over de automatisering in de militaire gezondheidszorg.

Na de pauze besprak de, pas gepromoveerde, LTZ2OC(AR) KMR dr. Cornelis de Pijper hoe onze militairen met preventiemaatregelen beschermd kunnen worden tegen (uitheemse) infectieziekten. Het vaccinatieschema tegen een oude vijand, hondsdolheid (Rabiës), is onder de loep genomen. Uitgebreid onderzoek binnen onze krijgsmacht heeft geleid tot een nieuw, korter, schema.

KLTZ(TA) Nanda van Klink, chef staf Defensie Tandheelkundige Dienst Was de volgende spreker met als onderwerp “De mond is de spiegel van de gezondheid” Hierbij werd o.a. ingegaan op de omstandigheden waarin militairen hun gebitshygiëne kunnen verzorgen en over de verschillen in de status van de gebitten tussen vrouwen en mannen.

De dagvoorzitter, LTZ1(AR) dr. Thijs Wingelaar, AIOS Bedrijfsgeneeskunde, besprak de medische begeleiding tijdens extreme inspanning. Sergeant der Mariniers Robert Imthorn had 25 uur lang met een rugzakbepakking van 45 kilo afwisselend hardgelopen en gemarcheerd. Dat werpt de vraag op: Hoe zorg je voor verantwoord verbeteren van de performance en welke middelen staan je hiervoor ter beschikking?

De laatste presentatie werd verzorgd door LTZ2OC(SD) William Spinhoven, MSc en SGTMARNALG Peter Valentijn van het Fieldlab Korps Mariniers. Met state of the art wearables en sensoren monitort het Fieldlab de fysieke prestaties van mariniers. Het doel daarvan is om de belasting en belastbaarheid beter met elkaar in evenwicht en geeft inzicht voor de toekomst en trainingsprogramma’s. Daarnaast worden hulpmiddelen praktisch getest om het lichaam te ontlasten bij zware en langdurige inspanning. Aan het einde van het symposium was er ruimte voor vragen en discussie waarvan goed gebruik werd gemaakt.

Dagvoorzitter LTZ 1(AR) dr. Thijs Wingelaar bedankte alle sprekers en overhandigde hun de traditionele kruik scheepsjenever. Als blijk van dank en waardering voor de goede en humoristische wijze waarop hij het symposium heeft voorgezeten overhandigde de vicevoorzitter van de stichting dokter G.F. Pop, LTZ1(AR) Pieter Dijk ook hem een kruik echte scheepsjenever. Hierna werd nog gezellig informeel nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.